Delaware Official Records Citations


Enrollment, etc., of National forces, Series III, Vols. 3.
Enrollment and draft of 1862, Series III, Vols. 2.
Orgn., equip., etc., of troops, Series III, Vols. 1-4;Series IV, Vols. 1.
Secession, Series IV, Vols. 1.
See also, Series I, Vols. 2, 5, 12, 27, 43, 46-49;Series III, Vols. 5.
Delaware, District of (U.), Series I, Vols. 33.
Delaware, Fort, Del., Series II, Vols. 4-8;Series III, Vols. 2.
Delaware, Fort, Del., Comdg. Officer, Series I, Vols. 9, 46.
Delaware, Governor of, Series I, Vols. 25, 27, 43;Series III, Vols. 1-5;
Series IV, Vols. 1.
Delaware, State Department, Series III, Vols. 2.
Delaware Indians, Series IV, Vols. 1.
Delaware River, Series III, Vols. 1.
Delaware Troops.
Artillery, Heavy-Companies:
Ahl's, Series I, Vols. 29, 33;Series III, Vols. 4, 5.
Artillery, Light-Batteries:
1st, Series I, Vols. 18, 25, 27, 29, 34, 41, 48, 51;Series III, Vols. 3, 4.
Crossley's, Series I, Vols. 29.
Cavalry-Companies:
Milligan's, Series I, Vols. 37, 43;Series III, Vols. 4.
Cavalry-Regiments:
1st, Series I, Vols. 25, 27, 29, 33, 36, 37, 40, 42, 43, 46;Series III, Vols. 3, 4.
Infantry-Companies:
Stirling's, Series I, Vols. 37.
Infantry-Regiments:
1st, Series I, Vols. 2, 4, 9, 11, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 36, 40, 42,
46, 51;Series III, Vols. 1, 3, 4.
2d, Series I, Vols. 5, 11, 12, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 36, 40, 42;Series II, Vols. 4;Series III, Vols. 1, 3, 4.
3d, Series I, Vols. 12, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 36, 37, 40, 42, 46, 51;
Series II, Vols. 4;Series III, Vols. 1, 4.
4th, Series I, Vols. 18, 19, 27, 29, 33, 36, 37, 40, 42, 46, 51;Series III, Vols. 2-4.
5th, Series I, Vols. 27;Series III, Vols. 3, 4.
6th, Series I, Vols. 27, 29;Series III, Vols. 3, 4.
7th, Series I, Vols. 37, 43;Series III, Vols. 4.
8th, Series I, Vols. 42, 43, 46.
9th, Series I, Vols. 46;Series III, Vols. 4.